Toplina iz prirode
drveni briketi kao energetski dragulj

Zaronite u svet drvenih briketa, gde prirodna snaga drveta postaje izvor toplote i udobnosti. Naši briketi predstavljaju spoj visokokvalitetnog drveta, pažljivo odabranih sirovina, i inovativne proizvodnje. Osetite toplinu prirode u svakom sagorevanju, dok drveni briketi pružaju efikasno i ekološki prihvatljivo rešenje za vaše energetske potrebe.

Do 4 puta efikasnije grejanje od drveta

Kalorijska moć

Kalorična vrednost briketa je u rasponu od 4300 do 5000 Kcal/kg sto je 2-3 puta više od običnih drva!

Eko pakovanje

Jedinstveno pakovanje čini da Vam je za njegovo skladištenje potrebno 5 puta manje prostora nego za lagerovanje drva! Pravougaoni oblik briketa olakšava korišćenje Vašeg prostora u kući kao i održavanja higijene u njoj.

Idealno sagorevanje

Tokom sagorevanja gori bez mirisa, ne puca i ne varniči. Sagoreva sa vrlo malo dima i čadji. Vaša peć i dimnjak će ostati čisti duže.

Jednostavna upotreba

Omogućava Vam da precizno izračunate potreban broj briketa za grejanje prostorije i održavate temperaturu na željenom nivou. Obezbeđuje konstantnu temperaturu tokom sagorevanja. Lako se zapali, dugo i ravnomerno gori.

Briket se proizvodi od drvnog ostataka koji nastaje tokom proizvodnje masivnih ploča. U sastav briketa ulazi samo 100% čista bukva. Za proizvodnju našeg briketa koristi se danska Nielsen mašina. Oblik našeg briketa je takav da sprečava okretanje tokom sagorevanja i kao takav je idealan za pizza peći. Briket pakujemo u kutije od po 8 komada.

Briket

4300+

Kcal/kg

Energetski intezitet
250t

mesečno

Proizvodni kapacitet
960+

kg/m3

Gustina RUF
Bukva

Drvo

Za proizvodnju

Briketi nastaju obradom biljnih ostataka, a kao sirovina mogu da posluže žitna slama, seno, trska, kukuruzovina, drveni otpad i opiljci… Ipak, na domaćim stovarištima se najviše u ponudi nalaze briketi na bazi drveta. Briket nastaje tako što se drvena sirovina usitnjava i specijalnim mehaničkim postupcima pod visokim pritiskom formira u brikete oblika pogodnog za loženje u pećima i kotlovima.

Zahvaljujući kompresovanju drvene mase pod visokim pritiskom, briketi imaju veću gustinu od drveta, a time i veću kalorijsku vrednost. Većoj toplotnoj moći doprinosi i neuporedivo manji procenat vlage. Naime, briket je industrijski proizvod sa jasno definisanim specifikacijama, a procenat vlage se kreće oko deset procenata.

Drvo je prirodni materijal, tako da procenat vlage zavisi od mnogo faktora – kada je drvo posečeno, kako je i gde skladišteno, kakve su bile vremenske prilike. Procenat vlage u drvetu je nekoliko puta veći nego kod briketa, tako da kada se podvuče crta, dolazi se do računice da jedna tona briketa menja tri do četiri metra drva. To malo može da napravi zabunu, jer kada se izražava cena, briket se meri tonama ili kilogramima, a drvo u kubnim metrima.